PŁATNOŚĆ

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy- oczekiwanie na przelew wynosi 1 dzień, zalecamy dokonywanie przelewów natychmiastowych
c. płatność poprzez serwis Przelewy24.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:
DRESS ON NOW ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, nr rachunku bankowego: 17102034530000830203410354 (PKO BP).W tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia.

3. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 1 dzień od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sklep DRESS ON NOW, uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;
c. w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.