JAK ZWRÓCIĆ?
1. Napisz wiadomość e-mail na adres sklep.dressonnow@gmail.com z informacją o chęci zwrócenia lub wymiany produktu.
Wiadomość musi zawierać:
-numer zamówienia
-nazwę zwracanego produktu.

2.Jeśli nie przekroczyłaś terminu zwrotu, możesz odrazu nadać przesyłkę- nie czekaj, ponieważ nie odpowiadamy na maile ze zgłaszeniem zwrotu.
-Na zwrot produktu masz 14 dni kalendarzowych, jest to termin nieprzekraczalny
-Jeśli nadasz zwrot po terminie, paczka zostanie do Ciebie odesłana na Twój koszt

3. Dokładnie zapakuj zwracany produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Pamiętaj, że nie może nosić żadnych śladów użytkowania jak i wad powstałych w wyniku mierzenia.

4. Wydrukuj i uzupełnij formularz zwrotu (kliknij aby pobrać) i umieść go w paczce wraz z paragonem lub fakturą, w zależności od wybranej opcji.

5. Jeśli zapłata za zamówienie, była poprzez PayPo, również musisz wypełnić cały formularz zwrotu,

6. Nadaj przesyłkę kurierem (preferujemy INPOST, DPD, DHL) na wskazany adres. (prosimy o nie wysyłanie przesyłek Pocztą Polską, paczkomatem oraz za pobraniem).

7.Adres do wysyłki: 
DRESS ON NOW
34-600 Limanowa
​Beskidzka 58
+48 899 654 234

8. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni, od otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail od nas z informacją o przyjęciu zwrotu.
*jeśli płaciłaś przez portal Przelewy24, zwrot może potrwać dłużej. Ja przelew środków zlecam niezwłocznie, ale w następnej kolejności Przelewy24 przetwarzają ten zwrot, co nie jest zależne ode mnie.

9.Status zamówienia możesz na bieżąco śledzić w panelu klienta.

10. Jeśli wystąpi problem z odsyłanym przez Ciebie produktem, dostaniesz e-mail z informacją o obniżeniu kwoty zwrotu.

11. Nie ma możliwości zwrotu stacjonarnie.

JAK WYMIENIĆ?
1. Napisz wiadomość e-mail na adres sklep.dressonnow@gmail.com z informacją o chęci wymiany produktu. Wiadomość musi zawierać numer zamówienia.

2. Dokładnie zapakuj zwracany produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Pamiętaj, że nie może nosić żadnych śladów użytkowania jak i wad powstałych w wyniku mierzenia.

3. Wydrukuj i uzupełnij formularz zwrotu (w uwagach zamieść informacje odnośnie wymiany) i umieść go w paczce wraz z paragonem lub fakturą, w zależności od wybranej opcji.

4. Odeślij sukienkę.

5. Przesyłkę za nową, wymienianą sukienkę możesz opłacić wcześniej przelewem lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Będę kontaktować się w tej sprawie poprzez wiadomość email.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za towar.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy sklep.dressonnow@gmail.com

4.Prosimy nie kierować oświadczeń na adres mailowy, który wysyła automatyczne e-maile tj. sklep@dressonnow.pl-nie są one uznawane, gdyż poczta jest automatyczna, nie mamy do niej wglądu!

5.  Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej następujące informacje (dane):
a)imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie; 
b)jednoznaczne sformułowanie, że osoba ta odstępuje od zawartej umowy sprzedaży;
c)w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jedną rzecz, jednoznaczne wskazanie, czy odstąpienie dotyczy wszystkich, czy wyłącznie wybranej (wybranych) rzeczy i ich oznaczenie; 
d)wskazanie rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić dokonane przez Konsumenta płatności w związku z zawartą umową sprzedaży. 

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar w sposób taki, jak była realizowana pierwotna płatność.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że w ramach uzgodnień pomiędzy stronami Sprzedawca zgodzi się je ponieść. 

9. Jeśli dany konsument notorycznie korzysta z przywileju zwrotu towaru, może zostać zablokowany i stracić możliwość dokonywania zakupów

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zwracany towar:
-nie może nosić śladów użytkowania (zapach perfum, potu, ślady od makijażu itp.)
-nie może być noszony
-musi posiadać metki
-nie może być uszkodzony (zaciągnięty, poplamiony)

!!!!Ze względów higienicznych zwrot biżuterii nie jest możliwy!!!

12. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem oraz do paczkomatów.

13. Do zwracanego produktu musi być dołączony formularz zwrotu oraz paragon.

14. Gdy klient nie wywiąże się z zawartej umowy, nie odbierze przesyłki lub odmówi jej przyjęcia, zostaje obciążony kosztami wysylki, kosztami wysyłki zwrotnej oraz kosztami zapakowania towaru-50PLN.

15. Adres do wysyłki: 
DRESS ON NOW
34-600 Limanowa
​Beskidzka 58
+48 899 654 234