JAK ZWRÓCIĆ?
1. Napisz wiadomość e-mail na adres sklep.dressonnow@gmail.com z informacją o chęci zwrócenia lub wymiany produktu. Wiadomość musi zawierać numer zamówienia. (Jeśli Twój czas na zwrot minął, odpowiem na email)
-Jeśli nie dostałaś odpowiedzi w ciągu 12h, możesz nadać przesyłkę.

2. Dokładnie zapakuj zwracany produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Pamiętaj, że nie może nosić żadnych śladów użytkowania jak i wad powstałych w wyniku mierzenia.

3. Wydrukuj i uzupełnij formularz zwrotu i umieść go w paczce wraz z paragonem lub fakturą, w zależności od wybranej opcji.

4. Jeśli zapłata za zamówienie, była poprzez PayPo, również musisz wypełnić cały formularz zwrotu, Zwrot zostanie zrealizowany na Twoje konto bankowe, to Ty spłacasz dług w PayPo.

5. Nadaj przesyłkę kurierem (preferujemy INPOST, DPD, DHL) na wskazany adres na końcu strony. (prosimy o nie wysyłanie przesyłek Pocztą Polską)

6. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni, od odebrania przez nas paczki zwrotnej.

7.Status zamówienia możesz na bieżąco śledzić w panelu klienta.

8. Jeśli wystąpi problem z odsyłanym przez Ciebie produktem, dostaniesz e-mail z informacją o obniżeniu kwoty zwrotu.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za towar

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy sklep.dressonnow@gmail.com

4.Prosimy nie kierować oświadczeń na adres mailowy, który wysyła automatyczne e-maile tj. sklep@dressonnow.pl-nie są one uznawane, gdyż poczta jest automatyczna, nie mamy do niej wglądu!

5.  Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej następujące informacje (dane):
a)imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie; 
b)jednoznaczne sformułowanie, że osoba ta odstępuje od zawartej umowy sprzedaży;
c)w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jedną rzecz, jednoznaczne wskazanie, czy odstąpienie dotyczy wszystkich, czy wyłącznie wybranej (wybranych) rzeczy i ich oznaczenie; 
d)wskazanie rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić dokonane przez Konsumenta płatności w związku z zawartą umową sprzedaży. 

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami Sprzedawca zgodzi się je ponieść. 

9. Jeśli dany konsument notorycznie korzysta z przywileju zwrotu towaru, może zostać zablokowany i stracić możliwość dokonywania zakupów

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zwracany towar:
-nie może nosić śladów użytkowania (zapach perfum, potu, ślady od makijażu itp.)
-nie może być noszony
-musi posiadać metki
-nie może być uszkodzony (zaciągnięty, poplamiony)

!!!!Ze względów higienicznych zwrot biżuterii nie jest możłiwy!!!

12. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem oraz do paczkomatów.

13. Do zwracanego produktu musi być dołączony formularz zwrotu oraz paragon.

14. Adres do wysyłki: 
DRESS ON NOW
34-600 Limanowa
​Beskidzka 58
NIE MA NUMERU TELEFONU!!! - proszę o niego nie pytać, nie zostanie on podany